Over

Over Ons

Welkom bij onze ouderraad!

De ouderraad van OLVG is een groep enthousiaste ouders die zich actief wil inzetten om er een leuke school van te maken voor iedereen. We doen dit door:

  • activiteiten te organiseren waarmee we projecten in de school financieel kunnen steunen
  • activiteiten te organiseren die kinderen en/of ouders samenbrengen op een leuke manier
  • de school een handje toe te steken op allerhande activiteiten
  • samen te werken rond inhoudelijke thema’s die ouders, kinderen en de school aanbelangen (suggesties geven, vragen kunnen stellen, …)
  • inspraak te realiseren voor de ouders in de concrete werking en organisatie van de school (via vertegenwoordiging in de schoolraad)
  • een fiets- en wandelpool te organiseren om zo een veiligere schoolomgeving te creëren.


Vergaderingen
Wil je ook meer betrokken zijn bij het schoolgebeuren ?
Kom naar één van onze vergaderingen, iedereen is van harte welkom ! Afspraak om 20u in de leraarskamer.


Helpers

Al dat organiseren gaat niet vanzelf. Een kleine groep enthousiaste ouders doet veel, maar kan niet zonder jouw hulp!

Wil jij wel eens een handje toesteken (bv. aan de bar, de afwas of bij de opbouw/afbraak), laat het ons dan weten. Dan plaatsen we je op onze ‘lijst van mogelijke helpers’. Als we hulp zoeken, contacteren we je in de aanloop naar de activiteit.


Fietspool

Een groep van enthousiaste (groot-)ouders begeleidt elke dag een groep jonge fietsers veilig van de verzamelplek aan de kleuterschool in Gaverland tot aan de lagere school, en terug. Wil je jouw kind hier bij laten aansluiten, en ben je bereid om zelf ook één dagje in de week te begeleiden, contacteer ons, dan bezorgen we jouw gegevens aan de verantwoordelijke.


Gemachtigd Opzichters

Een team van enthousiaste ouders/grootouders/buurtbewoners staat paraat om jouw kind veilig te laten oversteken.

In het verleden hebben we voor een veilige oversteek gezorgd aan de kerk van Melsele, en aan het kruispunt Burggravenlaan/Kalishoekstraat (op weg naar Duvelsdammeke).


Momenteel ondersteunen we de drukke oversteek aan de nieuwe ovonde op de N70 ter hoogte van de school.


zin om ons team te versterken? Je krijgt een gratis opleiding van 2 uur door de lokale politie, en daarna ben je gemachtigd opzichter. De gemeente voorziet in je uitrusting en verzekering, en je krijgt een kleine vrijwilligersvergoeding.

Ons kernbestuur

Geert Ghyssaert

Voorzitter

  Dirk Van De Weghe

Penningmeester

Niek Dobbels

IT

Frederik Stoop

Ondervoorzitter

Anneke Marischal

Secretaris