Over

Over Ons

Welkom bij onze ouderraad!

De ouderraad van OLVG is een groep enthousiaste ouders die zich actief wil inzetten om er een leuke school van te maken voor iedereen. We doen dit door:

  • activiteiten te organiseren waarmee we projecten in de school financieel kunnen steunen
  • activiteiten te organiseren die kinderen en/of ouders samenbrengen op een leuke manier
  • de school een handje toe te steken op allerhande activiteiten
  • samen te werken rond inhoudelijke thema’s die ouders, kinderen en de school aanbelangen (suggesties geven, vragen kunnen stellen, …)
  • inspraak te realiseren voor de ouders in de concrete werking en organisatie van de school (via vertegenwoordiging in de schoolraad)
  • een fiets- en wandelpool te organiseren om zo een veiligere schoolomgeving te creëren.


Vragen of suggesties ?
voorzitter@or-dewingerd.be

Vergaderingen
Wil je ook meer betrokken zijn bij het schoolgebeuren ?
Kom naar één van onze vergadering, iedereen is van harte welkom !
Afspraak om 20.15 in de leraarskamer.

Ons kernbestuur

Peter Kruyniers

Voorzitter

Filip Lambrecht

Secretaris

Pieter Van Bastelaere

Penningmeester

Niek Dobbels

IT